TEATR

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie dla spektaklu „Novecento” w wykonaniu Marka Zimakiewicza „za sprawność warsztatową” 6. Obserwatorium artystyczne „Entrée” organizowane przez Teatr Rozrywki w Chorzowie 2015 r.

Nagroda specjalna dla spektaklu „Książeczka” za rozwój sztuki teatru dla młodych, XX Międzynarodowy Festiwal Lalkowy „Golden Sparkle” (Kragujevac, Serbia, 2018).

Wyróżnienie za walory plastyczne dla spektaklu „Książeczka”; XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” (Toruń, 2016).

Nagroda Kot w Worku dla Elżbiety Biedy i Marka Zimakiewicza za spektakl „Książeczka”; XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak” (Warszawa, 2016).

Wyróżnienie Jurorów Juniorów dla spektaklu „Książeczka” XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak” (Warszawa, 2016).

Wyróżnienie dla spektaklu „Minutka” Teatru Baj przyznane przez Jury X Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada w Rzeszowie 2019.

Wyróżnienie Jury Profesjonalnego dla twórców spektaklu „Minutka” za sceniczną narrację uwrażliwiającą na codzienne życie osób starszych. XXVI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania” w Toruniu.

Nagroda Główna Jury dziecięcego dla spektaklu „Minutka”za najlepsze przedstawienie dla dzieci. XXVI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania” w Toruniu.

Nagroda Aktorska im. Jana Wilkowskiego w dziedzinie sztuki animacji lalkowej za kreacje aktorskie w spektaklu „Minutka” dla Malwiny Czekaj, Izabeli Zachowicz i Marka Zimakiewicza, przyznana przesz sekcję lalkową ZASP. XXVI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania” w Toruniu.

Honorowe wyróżnienie Jury dorosłego dla spektaklu „Minutka”. Za niezwykłe lalki, brawurową grę nimi i z nimi oraz uwrażliwianie (nie tylko) młodych widzów na problemy starości. 23.Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2019

Wyróżnienie Jury młodzieżowego dla spektaklu „Minutka”. 23. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2019

Atest świadectwa wysokiej jakości i poziomu artystycznego dla spektaklu „Minutka”. Certyfikat wystawiany przez Polski Ośrodek ASSITEJ. 23. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2019